Vyberte kategóriu

V rámci ponuky kotviacich prvkov koľajnice ponúkame široké spektrum upevnení. Okrem základných prvkov uchytenia na stenu a do stropu ponúkame tiež atypické možnosti kotvenia koľajnice do konštrukcií a ďalších materiálov s možnosťou nastavenia pomocou konzol či spojením niekoľkých dielov koľajnice spojovacou prírubou. Upevnenie koľajnice značky HELM je vhodné kotviť čo 750 mm od seba tak, aby bolo dosiahnuté ideálne rozloženie zaťaženia posuvných exteriérových dverí či stodolových vrát.