Vyberte kategóriu

Aby bol zabezpečený bezpečný a hladký chod posuvných vrát a dverí do exteriéru, je potrebné myslieť tiež na spodné vodiace prvky.

Je však dôležité brať v úvahu možnosti použitia jednotlivých typov spodného vedenia, ktoré sú závislé na možnostiach a podmienkach miesta inštalácie posuvného systému na vráta či posuvné stodolové dvere exteriérové.