Spoločnosť SP Výroba s.r.o., so sídlom Kotojedská 2588/91, 767 01, IČ: 25568795, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Ostrave v oddieli C, vložka 17215 (ďalšj len „SP Výroba“), ako správca osobných údajov, si Vás týmto, ako tzv. subjekty údajov, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany SP Výroby vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany SP Výroby.

1. Aké osobné údaje o Vás SP Výroba spracováva?

SP Výroba spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom  pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré SP Výroba poskytuje v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newslettrov na Laporte.cz a Laporte.sk, či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára). Jedná sa o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • Heslo v zašifrovanej podobe

SP Výroba ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Jedná sa o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (tj. napr. druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor SP Výroba spracováva tieto osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov SP Výroba Vaše osobné údaje spracováva

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru na e-shope
  • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely uzavrenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodania objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade tvorby objednávky SP Výroba zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii a ďalej k Vášmu kontaktovaní za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaní podnetov, otázok a reklamácií 
  • Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností SP Výroby. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává SP Výroba osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
  • Pri vybavovaní reklamácií SP Výroba zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o kúpenom tovare.
 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako užívateľ Laporte.cz alebo Laporte.sk, SP Výroba spracováva Vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom ku spracovaní je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzavrenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiacej komunikácie a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu SP Výroba zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozsahu - meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (tj. napr. druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov (obchodných oznámení)
  • V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, SP Výroba bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Vaše Osobné údaje SP Výroba začne spracovávať až potom, keď zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na Laporte.cz alebo Laporte.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Pokiaľ nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, Vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránena.
  • V prípade stávajúcich zákazníkov môže SP Výroba spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, e-mailová adresa na základe vyššie uvedeného účelu na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracovanie údajov zákazníkov so súhlasom pre marketingové a obchodné účely
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely, SP Výroba bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológii, údaje týkajúce sa účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovarov a služieb SP Výroby alebo tretích strán, a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zaslaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky SP Výroby, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré SP Výroba na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, tj. ponúkanie reklamy na tovar na základe vyhodnotenia Vášho záujmu o tovar. 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do Vášho prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom počítači a bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Na čo cookies používame?

Cookies pomáhajú k Vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia hlavne k:

 • Zabezpečeniu správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Zabezpečenie bezpečného prihlásenia, k overovaní užívateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacích poverení a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zabezpečenie vzhľadu webových stránok vzhľadom k preferenciám a požiadavkám návštevníkov;
 • Analýze návštevnosti, správania, preferenciám a záujmom užívateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu užívateľa.

Naše webové stránky Laporte.cz a Laporte.sk používajú cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookie, tzv. „relačné cookies", ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „permanentné cookies", ktoré zostávajú uložené vo Vašom počítači dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zavretiu prehliadača, uskutoční sa ich vymazanie z Vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú Váš počítač identifikovať, akonáhle opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať Vás osobne.

Podľa funkcií delíme cookies na:

 • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trakovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.
  Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranamí, a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na naších stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie uspôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné Vás akokoľvek identifikovať osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s užitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasite so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. Avšak, pokiaľ tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať všetky voľby manuálne vždy, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Prehliadač Internet Explorer Chrome Firefox
Deaktivácia cookies

1. V menu "Nástroje" vyberte možnosť "Možnosti internetu".
2. Teraz kliknite na záložku "Ochrana osobných údajov".
3. Pre zablokovanie všetkých cookies posuňte v rámčeku nastavení posuvník hore.
4. Vaše nastavenie potvrďte "OK".

1. V menu "Nastavenie" vyberte možnosť „Rozšírené nastavenia".
2. V sekcii "Ochrana súkromia a zabezpečenia" kliknite na "Nastavenie obsahu".
3. Kliknite na "Súbory cookie".
4. Deaktivujte prepínač pri možnosti "Povoliť webom ukladať a čítať dáta súborov cookie".

1. V hlavnej ponuke kliknite na "Firefox" a následne ponuku "Možnosti".
2. Zvoľte oddiel "Súkromie"
3. V sekcii Cookies deaktivutje voľbu "Povoliť serverom nastavovať Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavenie

Odstránenie cookies

1. V menu nástroje vyberte voľbu "Zabezpečenie" a  potom kliknite na "Odstrániť históriu prechádzania"
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole "Cookies"
3. Kliknite na tlačítko "Delete"

1. V menu "História" kliknite na "Vymazať údaje o prehliadaní"
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole "Súbory cookie a iné dáta webov"
3. Kliknite na tlačítko "Vymazať dáta"

1. V hlavnej ponuke kliknite na "Firefox" a následne na šípku ponuky "História".
2. Vyberte možnosť "Vymazať nedávnu históriu"
3. Zvoľte "Všetko" pri voľbe "Časové obdobie vymazania"
4. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačítko "Podrobnosti" a zaškrtnite pole "Cookies" a stlačte tlačítko "Vymazať"

3. Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?

 • Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní ako správca, uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám ku spracovaniu udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Vaše osobné údaje SP Výroba spracováva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar pre účely oprávnených záujmov SP Výroba (viď vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslanej objednávky zákazníkom archivované i objednávky.
 • V prípade, že SP Výroba spracováva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov k marketingovým a obchodným účelom alebo k zaslaniu obchodných oznámeni prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do doby, dokedy súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov uskutočňované zo strany SP Výroby pre iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s touto informáciou o spracovaní osobných údajov.

4. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom prístup?

 • Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa SP Výroby a jeho zamestnancov spracovávane tiež partnermi SP Výroby. Externí partnery, ktorí ako spravovavatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje si SP Výroba starostlivo vyberá a zverí osobné údaje len tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby hlavne nemohlo dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu predávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom sú či v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktoré pre SP Výrobu zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré SP Výroba pre tieto účely využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám užívateľov);
 • osoby, ktoré pre SP Výrobu zabezpečujú expedíciu tovaru zákazníkom;
 • osoby, ktoré na webových stránkach Laporte.cz majú umiestnené prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania užívateľov týchto stránok (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov) tj. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu).

SP Výroba je ďalej povinná niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom riadení v súvislosti s prípadným správaním, trestom a občianskym súdnym riadením.

5. Aké máte práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany SP Výroby?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (pokiaľ je spracovanie na súhlase založené, tj. napr. súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely; spracovanie údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením Vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú či nie sú SP Výrobou spracovávané, a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jednym správcom správcovi druhému, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby SP Výroba bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby SP Výroba obmedzil spracovanie, okrem iného v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu SP Výroba overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany SP Výroby boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nežiadate uskutučniť ich vymazanie);
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby SP Výroba Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje SP Výrobou spracovávané a neexistuje žiaden ďalší právny titul pre spracovanie; alebo pokiaľ by zo strany SP Výroby boli osobné údaje spracovávané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby SP Výroba prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

6. Ako môžete SP Výrobu kontaktovať?

V prípade akejkoľvek otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnení vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na SP Výrobu písomne na adrese Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 767 01, či na tel. č. +420 844 111 176 alebo e-mailovej adrese info@laporte.cz