Montáž s týmto manuálom zvládne i ten, kto nevyniká v oblasti montáže, a môže sa stať praktickým pomocníkom tým, ktorí montujú často a radi. Jednotlivé kroky sú dopodrobna rozpísané, doplnené fotopostupmi, manuál obsahuje aj zoznam potrebného náradia.

Manuál obsahuje:

 - Montáž na drevo so samozatváracím zariadením
 - Montáž na drevo s obyčajným zatváraním
 - Montáž na sklo so samozatváracím zariadením 
 - Montáž na sklo s obyčajným zatváraním

Tento montážny manuál Solido 80 na drevo s obyčajným zatváraním je pre tých, ktorí chcú montovať posuvný systém rady Solido 80 na drevo spolu so samozatváracím zariadením.

Manuál obsahuje:

 - Montáž na drevo so samozatváracím zariadením

Tento montážny manuál Solido 80 na drevo s obyčajným zatváraním je pre tých, ktorí chcú montovať posuvný systém rady Solido 80 na drevo bez samozatváracieho zariadenia, teda volia obyčajné zatváranie. 

Manuál obsahuje:

 - Montáž na drevo s obyčajným zatváraním

Tento montážny manuál Solido 80 na sklo, so samozatváracím zariadením je pre tých, ktorí chcú montovať posuvný systém rady Solido 80 na sklo spolu so samozatváracím zariadením.

Manuál obsahuje:

 - Montáž na sklo so samozatváracím zariadením

Tento montážny manuál Solido 80 na sklo s obyčajným zatváraním je pre tých, ktorí chcú montovať posuvný systém rady Solido 80 na sklo bez samozatváracieho zariadenia, teda volia obyčajné zatváranie.

Manuál obsahuje:

 - Montáž na sklo s obyčejným zavíráním