Firma nadväzuje na významnú tradíciu, ktorá siaha do roku 1950, kedy bola zahájená výroba zadlabovacích zámkov ešte pod menom Brano. Novodobá história firmy sa začína privatizáciou štátneho podniku v roku 1992 a založením firmy Hobes, spol. s r.o. so 100% súkromným vlastníctvom.

  • Strategickú orientáciou firmy je spokojný zákazník.
  • O vysokej kvalite našich výrobkov svedčí udelenie certifikátu systému riadenia kvality STN EN ISO 9001: 2002, ISO 14001, ISO IATF 16 949.
  • Rozširovaním výrobného sortimentu, prípravou nových výrobkov a aktívnym zapojením marketingu sa snažia vyjsť v ústrety rastúcemu záujmu a zvýšiť úroveň poskytovaných služieb.