Vyberte kategóriu

Koľajnicové dorazy HELM tvoria bezpečnostný prvok posuvného systému. Vďaka koľajnicovým dorazom zabránite tomu, aby pojazdový vozík vyšiel z koľajnice.