V tomto návode vám popíšem postup montáže základného hliníkového kovania na posuvné dvere na stenu či strop. Jedná sa o jeden z najpoužívanejších variantov posuvného kovania. Môžete použiť len kovanie pre posuvné dvere alebo ho rozšíriť o doplnky typu - krytky a krycí profil, progresívne tlmenie (pri sklenených dverách odporúčame - kvôli otrasom), vytlačovací piest, zavieracie zariadenie, apod. Tento typ prevedenia kovania na posuvné dvere je tiež vhodný do stavebného puzdra.

Kovanie pre posuvné dvere použiť aj v prípade, kedy nepotrebujete posuvný systém odsadiť od steny, a to hlavne kvôli hrúbke dverí. Odsadenie môžete vyriešiť montážnym alebo distančným profilom. 

Návod je kompatibilný (prebieha obdobne pri všetkých typoch kovania na posuvné dvere) pre všetky typy hliníkového posuvného kovania, teda - Solido 80, Helm 73, Helm 140 a Helm 150, ktoré sa líšia hlavne podľa váhy dverí. Montáž vám znázorním na kovaní pre posuvné dvere Solido 80 (váha dverí max. 80 kg). 

Celkovo popíšem 4 varianty montáže kovania na posuvné dvere:

1. posuvné drevené dvere na strop (na obr. znázornené aj s krytkami)

posuvné dřevěné dveře na strop (na obr. znázorněno i s krycími krytkami)

2. drevené dvere na stenu 

posuvné dřevěné dveře na stěnu

3. posuvné sklenené dvere na strop (na obr. znázornené aj s krytkami)

posuvné skleněné dveře na strop (na obr. znázorněno i s krycími krytkami)

4. posuvné sklenené dvere na stenu

posuvné skleněné dveře na stěnu

Poďme na to! Uchytenie pojazdovej koľajnice na stenu alebo strop

Čo je v tomto type montáže rovnaké u všetkých variant posuvného kovania je uchytenie pre pojazdové koľajnice na stenu či strop. Uchytenie na stenu prebieha cez úchyty k tomu určené, ktoré odporúčame rozmiestniť s 60 cm rozostupmi.

Úchyty rozmiestnite na pojazdovú koľajnicu, a zároveň s nimi pojazdovú koľajnicu priložte ku stene, ku ktorej budete pojazdovú koľajnicu pripevňovať. Vodováhou si zamerajte rovinu a ceruzkou zaznačte body pre navŕtanie šróbov.

uchycení posuvných dveří na stěnu

Uchytenie na strop je konkrétne pri Solido 80 ešte ľahšie, pretože nepotrebujete žiadne úchyty, ale pojazdová koľajnica bude pripevnená na požadované miesto v strope, a to pomocou predvŕtaných dier na hornej strane pojazdovej koľajnice. 

uchycení posuvných dveří na strop Laporte

Pri iných typoch kovania na posuvné dvere sa odporúča pojazdovú koľajnicu do stropu upevňovať taktiež skrz úchyty do stropu.

Pred pripevnenie pojazdovej koľajnice na stenu alebo strop do koľajnice na posuvné dvere vsunieme doraz (prípadne progresívne tlmenie alebo vytlačovací piest) na jednu koncovú stranu. Pojazdové vozíky a ďalší doraz (progresívne tlmenie, vytlačovací piest) potom na druhú koncovú stranu posuvného systému.

vsunutí dorazu Laporte

Teraz prejdem k príprave dverí na zavesenie dverí na pojazdové vozíky a dokončenie montáže, to sa už líši podľa toho, či máte sklenené alebo drevené posuvné dvere.

V prípade sklenených dverí:

Príruby nasuniete na sklo do patričnej vzdialenosti od okraja posuvného kovania, kedy sa dĺžka od okraja líši podľa dorazu/tlmenia (napr. pokiaľ máte progresívne tlmenie na oboch stranách, príruby budú vo vzdialenosti 110 mm od okraja dverí). Dajte pozor na to, aby sklo, ktoré bude v kontakte s prírubami (upínacia plocha) bolo zbavené všetkých mastnôt, preto sa pred inštaláciou odporúča vyčistiť sklo alkoholom alebo acetónom.

Nasunutí přírub na sklo LaportePríruby na skle dotiahneme momentom 15Nm, budeme k tomu potrebovať Torx.

Dotažení přírub momentem 15Nm

Príruby a pojazdy na posuvné dvere nasunieme tak, aby skrutka, ktorá je na pojazde, bola presne v strede príruby. 

Nasunutí přírub na pojezdy

Doťahovaním skrutiek na pojazdoch, ktoré sú nasunuté v strede prírub, ovplyvňujeme vzdialenosť medzi koľajnicou a prírubami.

Vzdálenost mezi kolejnicemi a přírubami ovlivňujeme dotahováním šroubů

Skontrolujeme funkčnosť celého posuvnédho systému a dotiahnutie všetkých skrutiek.

Dotažení šroubů a vrutů

Podlahové vedenie priskrutkujeme (navŕtame) k zemi do polovice pojadzovej koľajnice alebo tak, aby sklenené posuvné dvere boli po celú dobu otvárané/zatvárané v spodnom vedení. 

Podlahové vedení

V prípade drevených dverí:

Na drevené dvere našrobujeme 2 nosné príruby, ktoré budú umiestnené od kraja dverí v závislosti na zvolenom type dorazov (30 mm od kraja v prípade klasického dorazu Solido 80). 

Na dřevěné dveře našroubujeme 2 nosné příruby

Pomocou nosnej príruby nasadíme posuvné dvere na pojazdové vozíky. 

Pomocí nosné příruby nasadíme dveře na pojezdové vozíky.

Vodováhou skontrolujeme, či sú posuvné dvere v rovine, prípadne môžeme doladiť výšku dverí až o + - 2 cm. 

Úprava výšky dveří

Utiahneme skrutky medzi nosnými prírubamy a pojazdovými vozíkmi kľúčom SW13 A SW8 proti sebe.

Utažení šroubů

Do zeme, vo vzdialenosti 25 mm od steny, našróbujeme 2 skrutky, ktoré budú držať spodné vodiace teliesko.

Šroubování vrutů

Na záver, samozrejme, skontrolujte chod celého posuvného systému a všetko dotiahnite.

Krytky

To, ako zo svojho kovania na posuvné dvere urobiť štýlový doplnok interiéru, a ako správne vybrať krytky na posuvné kovanie sme sa rozpísali v článku s názvom Urobte si zo svojich posuvných dverí módny doplnok. Poďme si teda len ukázať, ako kovanie na posuvné dvere vypadá s krytkami a bez krytiek, a ako jednoducho je možné posuvné kovanie nainštalovať. 

Nakliknutí krytek

Krytky sa na pojazdovú koľajnicu dajú jednoducho nakliknúť, rovnako tak 2 bočné krytky. Krytky nie sú nikdy súčasťou sady kovania na posuvné dvere, ale môžete si ich dokúpiť zvlášť. 

Nakliknutí bočních krytek

Inšpirácia

Výsledok kovania pre posuvné dvere s krytkami alebo bez krytiek môže vypadať následovne.

posuvné dveře bez krytek

"Priznaná" koľajnica v interiéri môže taktiež vyzerať štýlovo.

Přiznaná kolejnice v interiéru

Zakrytý posuvný systém s krytkami zo strieborného eloxu alebo z hliníka s nerez efektom pôsobí celistvo a minimalisticky zároveň.

Zakrytý pojezdový systém Laporte

Sklenené posuvné dvere nemusia výlučne slúžiť ako posuvné dvere do kúpeľne.

Krytí ve stejném materiálu jako dveře

Posuvné dvere s krytím v rovnakom materiáli ako dvere.

Posuvné dveře ve stavebním pouzdře

Posuvné dvere do stavebného puzdra.

Pokiaľ je toho na vác moc, radi vám s výberom aj s montážou kovania na posuvné dvere poradíme či už telefonicky alebo cez e-mail.

Článek pro Vás sepsal Dalibor z Laporte.cz